Przejdź do treści

Karta Dużej Rodziny

JEDNA KARTA - DWA PROGRAMY

DUŻO KORZYŚCI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH!!!

Szanowni Państwo!

Rada Miejska w Polkowicach uchwałą z dnia 14 kwietnia 2016 r.,wprowadziła Program„Polkowicka Karta Dużej Rodziny”, którywpisuje się w realizowany na terenie całego kraju od 2014 r. program rządowy „Karta Dużej Rodziny”.Oznacza to, że posiadacz Karty Dużej Rodziny – mieszkaniec gminy Polkowice, będzie mógł korzystać na podstawie jednej karty z uprawnień, zarówno w ramach ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, jak i Programu „Polkowicka Karta Dużej Rodziny”.

Celem Programu jest poprawa warunków życiowych polkowickich rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach 3+.

Program „Polkowicka Karta Dużej Rodziny” to zniżki i dodatkowe uprawnienia dla rodzin 3+. Rodziny wielodzietne mające na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci mają możliwość tańszego korzystania z oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej na terenie naszej gminy. Poprzez zniżki zadeklarowane przez Partnerów Programu obniżają się koszty codziennego  funkcjonowania tych rodzin.

Identyfikatorem uprawnionych członków rodziny wielodzietnej zamieszkałej na terenie gminy Polkowice jest pierwsze siedem cyfr numeru karty, stanowiących identyfikator gminy Polkowice. Są to następujące cyfry: 0216043.

Miejsca, w których przysługują zniżki zadeklarowane przez Parterów Polkowickiej Karty Dużej Rodziny, oznaczone są logo Programu.

O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny z co najmniej trójką dzieci. Rodzice otrzymują karty bezterminowo natomiast dzieci do 18 lub 25 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole średniej lub wyższej. Osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymują kartę na okres ważności orzeczenia. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód rodziny. O Kartę Dużej Rodziny mogą starać się również rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, a także samotne matki i ojcowie, którzy mają na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

 OFERUJESZ -ZYSKUJESZ

DUŻO KORZYŚCI DLAWSZYSTKICH!!!

Deklaracja przystąpienia do Programu „Polkowicka Karta Dużej Rodziny”

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny

UCHWAŁA Nr XI/189/16 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie Programu "Polkowicka Karta Dużej Rodziny"

http://rodzina.gov.pl

http://duzarodzina.polkowice.pl