fbpx

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

1.Budowa drogi aleja Jana Pawła II w Polkowicach (w pasie drogi nr 101119D,
ul. Liliowa i drogi 101112D, ul. Jana Pawła II)

Całkowita wartość inwestycji: 33 324 167,90 zł

Dofinansowanie z RFIL: 2 999 594,97 zł

 

Zakres inwestycji obejmuje: budowę drogi o długości 2343 mb, w części dwujezdniowej, która połączy osiedle „Polkowice Dolne” z pozostałą częścią miasta Polkowice; budowę ścieżek rowerowych i chodników na całej długości oraz zasadzenie szpaleru drzew; budowę skrzyżowań (w tym dwóch typu „rondo”), wjazdów i zatok autobusowych; budowę odwodnienia oraz oświetlenia drogowego.

 

2.Przebudowa zabytkowego wiatraka

Całkowita wartość inwestycji: 9 073 726,43 zł

Dofinansowanie z RFIL: 681 164,30 zł

 

Zakres inwestycji obejmuje: rozbudowę z przebudową zabytkowego wiatraka
w Polkowicach wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem elementów ekspozycji i ich montażem w ramach wystawy multimedialnej w budynku zabytkowego wiatraka; zaprojektowanie i wyposażenie wnętrza kawiarni w pawilonie przy Wiatraku.

 

3.Przebudowa pałacu w Suchej Górnej

Całkowita szacowana wartość inwestycji: 13 909 456,08 zł

Dofinansowanie z RFIL: 1 124 452,73 zł

 

Zakres inwestycji obejmuje: prace związane z przebudową pałacu w Suchej Górnej polegające na adaptacji pomieszczeń pałacowych na cele kultury (biblioteka, sala widowiskowa), edukacji i administracji (wraz z salą konferencyjną); przebudowę wejść do budynku oraz dróg komunikacyjnych polegającą m.in. na dobudowie klatki schodowej z windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych; zagospodarowanie i urządzenie terenu pod kątem nowej funkcji rekreacyjno-kulturalnej (amfiteatr, miejsca postojowe).

 

 

 

Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube