fbpx

Programy Rządowe

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

DOFINANSOWANIE: 843 907,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 873 907,00 zł

OPIS ZADANIA:

 1. Głównym celem zadania jest zapewnienie w 2024 r. na terenie gminy Polkowice usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 2. Zadanie jest realizowane do 31 grudnia 2024 r.
 3. Realizatorem zadania wybrany przez Gminę Polkowice jest Fundacja Eudajmonia, ul. Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2023 r. wsparcie w ramach programu uzyskała:

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach na wykonanie zadania pn.: „Ekopracownia – zielone serce szkoły w Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach”
w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej CZĘŚĆ II.

Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna i kształtowanie postaw i zachowań w temacie ochrony środowiska i przyrody oraz odnawialnych źródeł energii.

Dofinansowanie: 67 500 zł

Całkowita wartość zadania: 75 000 zł

 

 

 

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2023 r. wsparcie w ramach programu uzyskała:

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach na wykonanie zadania pn „Ekopracownie – zielone serce szkoły w Szkole Podstawowej nr 2 w Polkowicach” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej CZĘŚĆ II.

Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna i kształtowanie postaw i zachowań w temacie ochrony środowiska i przyrody oraz odnawialnych źródeł energii.

Dofinansowanie: 45 000 zł

Całkowita wartość zadania: 50 000 zł

Wieloletni Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” – Moduł 3.

W 2023 r. do programu przystąpiły:
– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach,
– Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach,

Otrzymana dotacja przeznaczona została na doposażenie pomieszczeń kuchni i stołówek szkolnych w niezbędny sprzęt i urządzenia kuchenne. Głównym celem przystąpienia do projektu była poprawa funkcjonowania stołówek szkolnych oraz podniesie standardu przygotowywania posiłków, a co z tym się wiąże również ich jakości.

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

 

W 2023 r. wsparcie w ramach programu uzyskała:

– Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej–Curie w Polkowicach,

Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na zakup pomocy dydaktycznych wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia dla szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, t.j. uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.

 

„Program Powszechnej Nauki Pływania Umiem Pływać” współfinasowany ze środków pochodzących z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Do programu w 2023 r. przystąpiły następujące jednostki oświatowe:

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Polkowicach.

Dotację przeznaczono na dofinansowanie organizacji zajęć nauki pływania dla uczniów klas I- III ze szkół podstawowych. Głównym celem programu jest opanowanie podstawowych umiejętności pływackich oraz profilaktyka wad postawy i schorzeń kręgosłupa, podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów klas I-III, zachęcenie dzieci do aktywnej formy spędzania czasu wolnego, umożliwienie uczniom z rodzin mniej zamożnych dostępu do bezpłatnych zajęć nauki pływania, integracja rówieśnicza i nabycie umiejętność pracy w grupie.

Informacja o dofinansowanych środkach "Umiem Pływać"

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Do programu w 2023 r. przystąpiły następujące jednostki oświatowe:

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach

Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na:

 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi,
 • zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej,
 • realizację zadań promocyjnych.

Informacja o dofinansowaniu środków Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

„Zajęcia Sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” program współfinansowany ze środków pochodzących z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Do programu w 2023 r. przystąpiły następujące jednostki oświatowe:

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach,

– Szkoła podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi
w Jędrzychowie.

Dotację przeznaczono na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla dzieci. Zajęcia te mają na celu aktywizację sportową dzieci i młodzieży szkolnej, poprawę kondycji fizycznej oraz profilaktykę wad postawy, naukę utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólnego wzmocnienia całego ciała.

Informacja o dofinansowaniu środków; zajęcia sportowe dla uczniów

Wieloletni Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” – Moduł 3.

W 2022 r. do programu przystąpiły:

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi
w Jędrzychowie.

Otrzymana dotacja przeznaczona została na doposażenie pomieszczeń kuchni i stołówek szkolnych
w niezbędny sprzęt i urządzenia kuchenne. Głównym celem przystąpienia do projektu była poprawa funkcjonowania stołówek szkolnych oraz podniesie standardu przygotowywania posiłków, a co z tym się wiąże również ich jakości.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Do programu w 2021 r. przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jaka Wyżykowskiego
w Polkowicach. Otrzymana dotacja przeznaczona została na:

 1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi,
 2. zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej,
 3. realizację zadań promocyjnych.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Do programu w 2022 r. przystąpiły następujące jednostki oświatowe:

– Przedszkole Miejskie nr 2 „Słoneczko” w Polkowicach,

– Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach,

– Przedszkole Miejskie nr 4 im. „Misia Uszatka” w Polkowicach,

– Przedszkole Miejskie nr 5 w Polkowicach,

– Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi
w Jędrzychowie.

Otrzymana dotacja przeznaczona została na:

 1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi,
 2. zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej,
 3. realizację zadań promocyjnych.

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dofinansowano z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”


Do programu w 2022 r. przystąpiły następujące jednostki oświatowe:

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Polkowicach.

Dotację przeznaczono na dofinansowanie organizacji zajęć nauki pływania dla uczniów klas I- III ze szkół podstawowych. Głównym celem programu jest opanowanie podstawowych umiejętności pływackich oraz profilaktyka wad postawy i schorzeń kręgosłupa, podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów klas I-III, zachęcenie dzieci do aktywnej formy spędzania czasu wolnego, umożliwienie uczniom z rodzin mniej zamożnych dostępu do bezpłatnych zajęć nauki pływania, integracja rówieśnicza i nabycie umiejętność pracy w grupie.

 

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn.: ”Poznaj Polskę”.

W 2022 r. do programu przystąpiła:

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi
w Jędrzychowie.

Otrzymana dotacja przeznaczona została na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazywanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.


 

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dofinansowano z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Do programu w 2022 r. przystąpiły następujące jednostki oświatowe:

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi
w Jędrzychowie.

Dotację przeznaczono na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla dzieci. Zajęcia te mają na celu aktywizację sportową dzieci i młodzieży szkolnej, poprawę kondycji fizycznej oraz profilaktykę wad postawy, naukę utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólnego wzmocnienia całego ciała.


Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

 

W 2022 r. wsparcie w ramach programu uzyskały:

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach,

 

Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na zakup pomocy dydaktycznych wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia dla szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, t.j. uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.

 

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn.: ”Poznaj Polskę”.

 

W 2022 r. do II edycji programu przystąpiła:

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi
w Jędrzychowie.

Otrzymana dotacja przeznaczona została na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazywanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube