fbpx

Polkowice

 

Prężnie działający ośrodek gospodarczy

położony w Legnicko – Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM), stanowi Serce Zagłębia Miedziowego. W granicach administracyjnych gminy znajdują się rozległe strefy gospodarcze, z których większość stanowią oddziały Zakładów Górniczych, należące do jednego z czołowych światowych producentów miedzi i srebra – KGHM Polska Miedź S.A. Na terenie Polkowic od 1997 r. funkcjonuje polkowicka podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w obrębie której swoje siedziby ulokowali inwestorzy z kapitałem krajowym i zagranicznym, tacy jak: Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o., Sitech Sp. z o.o., Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o., czy CCC S.A. i CCC Factory Sp. z o.o. Polkowice, z uwagi na dobrą lokalizację (przez miasto przebiega trasa europejska E-65 prowadząca ruch tranzytowy z północy na południe Europy) oraz obecność wielu inwestorów, posiadają duży potencjał gospodarczy. Własnością gminy jest ponad 100 ha dobrze skomunikowanych terenów inwestycyjnych, przeznaczonych głównie pod funkcje przemysłowe. Dla zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego z inicjatywy gminy powstał Klaster Energii Zagłębia Miedziowego, mający za cel stworzenie warunków rozwoju OZE oraz zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. Zachętą dla inwestorów jest oferowane zwolnienie z podatku od nieruchomości, stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową. Aby ułatwić inwestorom pozyskanie wykształconej kadry, w regionie dostosowywana jest oferta edukacyjna, uwzględniająca ich specyficzne potrzeby. Polkowice to miejsce z dobrymi perspektywami dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych z proinwestycyjnym klimatem, sprzyjającym rozwojowi biznesu.

Nowoczesne i komfortowo urządzone miejsce do życia

cechujące się wysokim poziomem usług w sferze społecznej – z bogatą ofertą edukacyjną, kulturalną, rekreacyjną i sportową. Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych oraz strategii zrównoważonego zarządzania gminą – stale rozbudowywana i modernizowana jest infrastruktura. Gmina rozwija się w duchu ekologicznych trendów, powstają bioróżnorodne skwery i mini-parki – miejsca sprzyjające wypoczynkowi, powiększa się sieć ścieżek rowerowych, a do aktywnego spędzania czasu zachęca „Polkowicki rower miejski”. Jednym z głównych celów jest ograniczenie niskiej emisji, stąd m.in. silny nacisk na rozwój elektromobilności – bezpłatna komunikacja publiczna wykorzystuje aktualnie flotę, na którą składa się m.in. 11 autobusów o napędzie wyłącznie elektrycznym. Polkowice są liderem programu grantowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Imponującą można nazwać bazę rekreacyjno – sportową, która pod względem różnorodności i standardu wykonania nie odbiega od oferty znacznie większych ośrodków miejskich. Polkowice to także atrakcyjny, zdywersyfikowany rynek zatrudnienia. Wiele osób decyduje się na osiedlenie w naszej gminie, czemu sprzyja dodatkowo stale powiększający się zasób mieszkaniowy. Wszystkie te uwarunkowania sprawiają, że gmina Polkowice cieszy się statusem dobrze zorganizowanego ośrodka społeczno – gospodarczego, przyciągającego prężnych, zaradnych i przedsiębiorczych ludzi, którzy wiedzą jak korzystać z nadarzających się szans rozwojowych.

Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube