Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (z ang. Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) jest dokumentem strategicznym, nastawionym na poprawę i zapewnienie jak najlepszego dostępu do celów codziennych podróży polkowiczan oraz mieszkańcom gmin ościennych, którzy korzystają z systemu transportu na terenie gminy Polkowice.

Różnice pomiędzy tradycyjnym planowaniem transportu a planowaniem zrównoważonej mobilności to między innymi skoncentrowanie na ludziach, a nie na samym ruchu drogowym, zbilansowany rozwój właściwych środków transportu, przejście w kierunku bardziej ekologicznych i zrównoważonych środków transportu oraz wiele, wiele więcej.

– SUMP dla gminy Polkowice jest dokumentem, który ma promować zrównoważony rozwój mobilności co nie znaczy, że ludzie mają z dnia na dzień przestać korzystać z własnych samochodów – uspakaja dr inż. Maciej Michnej z Politechniki Krakowskiej. – W dzisiejszych czasach ważne jest kształtowanie odpowiednich zachowań komunikacyjnych wśród mieszkańców oraz dbanie o rozwój infrastruktury pieszej, rowerowej i rozwój transportu zbiorowego. Miasto Polkowice spełnia wszystkie warunki, żeby stać się wzorcowym miastem 15-minutowym, które będzie opierać swój rozwoju na wdrażaniu inteligentnych rozwiązań – dodaje.

Cele strategiczne SUMP to:

– wdrażanie rozwiązań z zakresu Smart City we wszystkich obszarach funkcjonowania gminy, w tym w szczególności promujących zrównoważoną mobilność

– uruchomienie połączeń kolejowych oraz dostosowanie transportu zbiorowego do potrzeb mieszkańców gminy

– poprawa komfortu życia mieszkańców i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego

– rozwijanie i promocja ofert alternatywnych dla podróżowania samochodem osobowym, w szczególności systemu transportu rowerowego i ruchu pieszego

– zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na mieszkańców, ich zdrowie oraz środowisko naturalne w trwały i odczuwalny sposób

SUMP ma odpowiedzieć między innymi na takie pytania, jak na przykład:

– Jakie kierunki rozwoju są priorytetowe w zakresie mobilności dla naszej gminy?

– Czy wskazane cele w dokumencie są właściwe?

– Jak powinniśmy rozwijać transport?

A to tylko niektóre z aspektów, poruszonych w przedstawionym do konsultacji społecznych projekcie. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Polkowice na lata 2023-2030 z perspektywą do roku 2040” jest do pobrania TUTAJ: _SUMP_Polkowice_Projekt_do_konsultacji_społecznych.docx

Po zapoznaniu się z przygotowaną propozycją można formułować swoje wnioski i sugestie. W konsultacjach można wziąć udział:

  • poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego, który można pobrać stąd: Formularz zgłaszania uwag
  • drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres konsultacje.sump@gmina.polkowice.pl, wpisując w tytule wiadomości: „Konsultacje społeczne projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”
  • pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy: Urząd Gminy Polkowic, Rynek 1, 59-100 Polkowice, z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”,
  • osobiście podczas dyżuru konsultanta w siedzibie Urzędu Gminy ul. Rynek 1 w Polkowicach, sala konferencyjna nr 207

Konsultant będzie pełnił dyżur w następujące dni:

  • 5 czerwca 2023 r. (poniedziałek) w godzinach 11-13 oraz 15.30-17.30
  • 15 czerwca 2023 r. (czwartek) w godzinach 11-13 oraz 15.30-17.30

Konsultacje społeczne projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Polkowice na lata 2023-2030 z perspektywą do roku 2040” potrwają do 16 czerwca tego roku.

– Serdecznie zapraszam wszystkich państwa do wyrażenia własnej opinii, określenia preferencji transportowych. Wspólnie budujmy Polkowice, które będą przyjazne dla ludzi i przyrody. Od początku mojej kadencji konsultujemy wszystkie najważniejsze sprawy z polkowiczanami, ponieważ ich zdanie jest kluczowe w wielu kwestiach. To mieszkańcy najlepiej wiedzą, co jest potrzebne im w ich najbliższym otoczeniu, dlaczego więc z tej wiedzy nie skorzystać – zachęca burmistrz Łukasz Puźniecki.