Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Polkowice współpracuje z 75 organizacjami pozarządowymi, mającymi swoje siedziby na terenie miasta i gminy Polkowice.

Wszystkim przyświeca wspólny cel – podnoszenie na coraz wyższy poziom warunków życia mieszkańców.

Dzięki opartej na zasadach partnerskich współpracy, trafniej można spełniać oczekiwania mieszkańców, zaspakajać ich różne potrzeby, a także lepiej wykorzystać dostępne środki finansowe. Gmina Polkowice i organizacje pozarządowe w partnerskich relacjach, wymieniają się informacjami, wspólnie rozwiązują najistotniejsze problemy.

Polkowickie organizacje pozarządowe, przejawiają swoją aktywność w następujących obszarach:

 • Gospodarka i rynek pracy,
 • Budownictwo i problemy mieszkaniowe,
 • Oświata, edukacja i wychowanie,
 • Sport, rekreacja, turystyka i wypoczynek,
 • Hobby i rozwój zainteresowań,
 • Ochrona przeciwpożarowa,
 • Rodzina, dzieci i młodzież,
 • Ekologia i ochrona środowiska,
 • Ochrona zdrowia i rehabilitacja,
 • Pomoc społeczna i działalność charytatywna,
 • Pomoc wzajemna,
 • Rzecznictwo interesów,
 • Kultura, sztuka i ochrona zabytków,
 • Religia i wyznania
Tłumacz