Ogranicz wizyty w urzędzie – załatw sprawy zdalnie

Zachęcamy do ograniczenia wizyt osobistych w urzędzie gminy. Sprawy można załatwiać za pośrednictwem internetu lub telefonicznie. Przygotowaliśmy dla Państwa system wyszukiwarki kart usług elektronicznych, dzięki której możliwe jest załatwienie sprawy w urzędzie nie wychodząc z domu. Dzięki temu w dobie potencjalnego zagrożenia jakie niesie ze sobą koronawirus,  dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

System dostępny jest pod adresem https://kartyuslug.strefamieszkanca.pl/ .

UWAGA: W celu złożenia dokumentu lub załatwienia sprawy drogą  elektroniczną konieczne jest podpisanie go profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Poniżej znajduje się również lista usług, jakie można załatwić za pomocą systemu EPUAP

Sprawy ogólne

 1. Pismo ogólne do podmiotu publicznego – dzięki tej usłudze możliwe jest złożenie w Urzędzie Gminy Polkowice pisma wraz z dowolnym załącznikiem.
 2. Udostępnianie informacji publicznejUsługa umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 3. Przyjmowanie i rozpatrywanie petycjiPrzedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycję można złożyć w interesie publicznym, własnym albo podmiotu trzeciego za jego zgodą.
 4. Skargi, wnioski, zapytania do urzęduUsługa umożliwia złożenie skargi, wniosku do wybranego organu administracji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obywatele i przedsiębiorcy mają prawo wnosić skargi, wnioski do organów administracji publicznej, a organy te mają obowiązek ich rozpatrzenia. Przez administrację publiczną należy rozumieć organy państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy samorządowych jednostek organizacyjnych.

Odpis Aktu Stanu Cywilnego

 1. Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnegoUsługa umożliwia złożenie do  kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Zameldowanie

 1. Zameldowanie na pobyt stały i czasowy –  Usługa umożliwia złożenie wniosku pobytu stałego lub czasowego

Sprawy obywatelskie

 1. Udostępnianie z Rejestru Dowodów Osobistych dokumentacji związanej z dowodami osobistymiUzyskanie kopii (odpisu) lub wglądu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
 2. Uzyskaj dowód osobistyUsługa umożliwia złożenie wniosku o dowód z warstwą elektroniczną przez internet. E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku.
 3. Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznegoUsługa umożliwia złożenie elektronicznego wniosku o dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego przez internet.
  Dowód dla dziecka lub podopiecznego jest potrzebny, jeśli chcesz z nim wyjechać za granicę do jednego z krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen lub innych krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu.
 4. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistegoUsługa umożliwia zgłoszenie przez posiadacza dowodu osobistego wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w następstwie czego dokonywane jest unieważnienie dowodu osobistego.
 5. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – formularz do samodzielnego uzupełnieniaUsługa umożliwia zgłoszenie przez posiadacza dowodu osobistego wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w następstwie czego dokonywane jest unieważnienie dowodu osobistego.
 6. Zgłoś lub cofnij zawieszenie dowodu osobistego dziecka lub innej osobyUsługa umożliwia zgłoszenie lub cofnięcie zawieszenia dowodu osobistego dziecka lub innej osoby.
 7. Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego dowodu osobistegoCelem usługi jest automatyczne zgłoszenie zawieszenia lub zgłoszenie zawieszenia swojego dowodu osobistego.
 8. Zgłoś utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego – unieważnij dowód –  Unieważnienie twojego dowodu osobistego z powodu utraty albo uszkodzenia.

Podatki, opłaty

 1. System obsługi podatnika – Dzięki systemowi podatnik może wykonać operacje płatności elektronicznych, wynikające z należności podatkowych względem Gminy Polkowice. Z płatności elektronicznych może obecnie skorzystać mieszkaniec, który posiada konto w wymienionych bankach lub płaci przy pomocy karty płatniczej.
 2. Deklaracja na podatek leśnyUsługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej deklaracji na podatek leśny.
 3. Deklaracja na podatek rolnyUsługa umożliwia złożenie deklaracja DR-1 na podatek rolny do wybranej instytucji publicznej.
 4. Deklaracja na podatek od nieruchomościUsługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej deklaracji na podatek od nieruchomości.

W sprawie w/w usług elektronicznych można kontaktować się z:

Wydział adres e-mail nr tel.
Wydział Organizacyjno – Administracyjny l.zelem@ug.polkowice.pl 76 847-41-89
Wydział Spraw Obywatelskich so@ug.polkowice.pl 76 847-41-29 lub 76 847-41-30
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych azajac@ug.polkowice.pl 76 847-41-11
Wydział Informatyki uslugi@gmina.polkowice.pl 76 847-41-62 lub 76 847-41-49

 

Spis numerów telefonów oraz adresy poczty elektronicznej do poszczególnych pracowników wydziałów znajdziecie Państwo TUTAJ.

Tłumacz