Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert z dnia 8 czerwca 2020 r. na realizację zadań publicznych pn. Rozwój sportu w gminie Polkowice.

Zmiana ogłoszenia-treść

Tłumacz