Zmiana Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w gminie Polkowice

Zmiana Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w gminie Polkowice.

Pobierz treść