Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert z dnia 13 grudnia 2019 roku na realizację zadań publicznych w roku 2020

Pobierz ogłoszenie