Zarządzenie Burmistrza w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Burmistrza nr 756/2020 z dnia 19.03.2020 r.  w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 z zakresu rozwoju sportu w Gminie Polkowice Zarządzenie nr 756/20 – pobierz