„Konkurs ofert na wybór realizatora programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2020

Ogłoszenie – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej