Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego w dniu 05.11.2019 r. na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

informacja o rozstrzygnięciu konkursu z zakresu pomocy społecznej