Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie