Rusza konkurs Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2020

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2020 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO) w Priorytetach 2, 3 oraz 4 o dofinansowanie działań mieszczących się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Wysokość środków na finansowanie Programu FIO w roku 2020 wynosi 60.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych 00/100), w tym 57.600.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset tysięcy złotych 00/100) przeznaczono na dotacje, zaś 2. 400.000,00 zł (słownie dwa miliony czterysta tysięcy złotych 00/100) na obsługę techniczną Programu.

Minimalna wartość projektu wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), natomiast maksymalna 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu można składać do 23 grudnia 2019 r. godz. 12:00.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 marca 2020 r.

Dokumenty do pobrania i wszystkie szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pod adresem internetowym https://niw.gov.pl w Sekcji: Nasze programy, Zakładce: FIO, podzakładce: FIO 2020.