Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych pn. Rozwój sportu w gminie Polkowice

treść ogłoszenia