OGŁOSZENIE

Burmistrz Polkowic ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Polkowicach (w wymiarze 1 – etatu na okres 5 lat). Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polkowice przy ul. Rynek 1 w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.polkowice.pl w zakładce Rekrutacja/Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Polkowicach lub można uzyskać w Wydziale Oświaty i Kultury ul. Rynek  17-18, pok. 10, tel. (76) 724-97-07.