Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie (dofinansowanie) lub powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2019 z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie (dofinansowanie) lub powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2019 z zakresu pomocy społecznej