Ogłoszenie o otwartym naborze wniosków na rok 2021 na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, na które gmina Polkowice udzieli dotacji.

Treść ogłoszenia

Tłumacz