Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Polkowic ogłasza z dniem 8 czerwca 2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą „Rozwój sportu w gminie Polkowice”.

Treść ogłoszenia

Tłumacz