Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

plakat z informacją o mobilnym punkcie