Konsultacje społeczne

Przypominamy, że trwają konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Czas trwania konsultacji do 13 listopada 2019 r.

Więcej informacji tutaj