Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w gminie Polkowice.

Burmistrz Polkowic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Polkowice w roku 2020. Konkurs skierowany jest do klubów sportowych w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Oferty należy składać do dnia 3 stycznia 2020 r.

Treść ogłoszenia tutaj

UWAGA! ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA – TUTAJ