Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w gminie Polkowice.

Burmistrz Polkowic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Polkowice w roku 2020. Konkurs skierowany jest do klubów sportowych w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
Oferty należy składać do dnia 20 lutego 2020 r.

ogłoszenie