Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 stycznia 2020 r. na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w gminie Polkowice.

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 stycznia 2020 r. na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w gminie Polkowice.