Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 14 lutego 2020 r. na realizację zadań publicznych z zakresu.

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 14 lutego 2020 r. na realizację zadań publicznych z zakresu.

Informacja – pobierz