Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 13 grudnia 2019 r. na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w gminie Polkowice

informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 13 grudnia 2019 r. na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w gminie Polkowice