Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej