1

Bezpieczeństwo wodne w budynkach.

przesłanie do jst Komunikatu z GIS dot. ryzyka wystapienia bakterii Legionelli(2)

Bezpieczeństwo wodne w budynkach(1)

Zapobieganie zakażeniom powodowanym przez bakterie Legionella – zalecenia dot. ponownego otwierania budynków(1)