fbpx

Ogłoszenia

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025

piątek, 12 lipca 2024
1. Projekt uchwały ws. Programu Współpracy gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2025_skan 2. Projekt uchwały ws. Programu Współpracy gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2025_do odczytu ...
Czytaj dalej
1 2 3
Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube