fbpx

Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Polkowic, z siedzibą w Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice.

2. Administrator wyznaczył:

  • Inspektora Ochrony Danych – Piotra Leśniewicza
  • Zastępcę Inspektora Ochrony Danych – Stanisława Rozwadowskiego

3. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

  • przy użyciu poczty elektronicznej: iod@gmina.polkowice.pl,
  • w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice,
  • korespondencyjnie na adres Urzędu: ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice.

Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych w pliku PDF

 

 

Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube