Przejdź do treści

Rusza III edycja wojewódzkiego budżetu obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”

Rusza III edycja wojewódzkiego budżetu obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”

Dodane: Wtorek, 13 lutego 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach budżetu przeznaczy środki w wys. 1 miliona zł na projekty sportowo- turystyczne oraz kulturalne.

 

Tegoroczny budżet będzie realizowany w całym województwie, a środki finansowe będą rozdzielane w 5 dolnośląskich subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim oraz we Wrocławiu. Każdy z okręgów będzie dysponował kwotą 200 tysięcy złotych. Okręg legnicki: obejmuje miasto Legnicę oraz powiaty: legnicki, głogowski, polkowicki, lubiński, złotoryjski i jaworski.

 

Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska o zasięgu regionalnym (przeznaczona dla mieszkańców przynajmniej dwóch dolnośląskich powiatów), która przyczynia się do rozwoju i popularyzacji dolnośląskiej kultury, sportu i turystyki, z wyłączeniem:

 

- zadań uprzednio dofinansowanych z budżetu Województwa (w bieżącym roku budżetowym),

- zadań inwestycyjnych,

- udziału klubów w zgrupowaniach, turniejach i zawodach oraz organizacji rozgrywek i współzawodnictwa sportowego wpisanych w kalendarz imprez związków sportowych oraz imprez i wydarzeń turystycznych wpisanych w kalendarze stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz turystyki.

 

Zadaniem mogą być w szczególności:

  • wydarzenia kulturalne;
  • wydarzenia sportowe;
  • wydarzenia turystyczne;
  • wydarzenia sportowo-turystyczne.

 

 

Przykładowe zadania to: imprezy turystyczne i kulturalne, lokalne zawody sportowe, zloty, rajdy, konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki, promocji regionu, promowania produktów lokalnych i atrakcji turystycznych oraz publikacje wydawnictw o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory), etc.  Maksymalna wartość zadania może wynieść 20 tys. zł.

 

Konsultacje społeczne będą się odbywać od 16 do 28 lutego 2018 roku we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy, Jeleniej Górze oraz Wołowie. Po okresie konsultacji, nastąpi zgłaszanie projektów konkursowych  od 1 do 18 marca br. Głosowanie odbędzie się w terminie od 2 do 15 kwietnia. Konkursy na realizację wyłonionych w głosowaniu projektów odbędą się między 23 kwietnia a 31 maja br. Realizacja projektów rozpocznie się 9 czerwca i potrwa do końca marca 2019 roku.

 

Wniosek projektowy może zgłosić pełnoletni mieszkaniec Dolnego Śląska, który do swojego pomysłu przekona min. 50 osób, a zagłosować będą mogli już 16-latkowie.

Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz jest dostępny na stronie www.aktywny.dolnyslask.pl w zakładce „Zgłoś wniosek”, w zakładce „Dokumenty”.

Zgłoszenia wniosku należy dokonać przez Internet, wypełniając formularz w zakładce „Zgłoś wniosek”. Do formularza zgłaszający jest zobowiązany dołączyć listę przynajmniej 50 osób (pełnoletnich) popierających projekt.

Szczegółowe informacje dot. naboru znajdują się na stronie

www.aktywny.dolnyslask.pl

 

Przemysław Nowakowski