fbpx

Mieszkam, głosuję, decyduję – Wybory do Zarządów Osiedli 2022

Zgłaszanie kandydatów oraz wybór członków zarządu osiedla odbywa się w trakcie Ogólnego Zebrania Mieszkańców. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców Osiedla, uprawnionych do głosowania. Wybór Przewodniczącego oraz Członków Zarządu odbywa się osobno. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór Przewodniczącego.

 

 

 

Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube