Ku pamięci ks. Ludwika Kośmidka

Ku pamięci ks. Ludwika Kośmidka
Kulturalne Polkowice
fot. Roman Tomczak

Był symbolem tego miasta, jego honorowym obywatelem. Ks. Ludwik Kośmidek zmarł w marcu tego roku. Z powodu ograniczeń, związanych z epidemią, uroczystości pogrzebowe były skromne, a udział mogła w nich wziąć niewielka grupa osób. Dlatego, dopiero teraz polkowiczanie będą mogli wspólnie uczcić pamięć kapłana podczas koncertu muzyki poważnej.

Ks. Ludwik Kośmidek był człowiekiem godnym uznania i naśladowania. Wielu polkowiczan wspomina go jako osobę cierpliwą i pobożną.

– Dla wielu pokoleń polkowiczan ksiądz Ludwik był przykładem pokory, cierpliwości i pobożności. Był symbolem tego miasta, honorowym obywatelem Polkowic, przyjacielem i wychowawcą młodzieży – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

– To był fantastyczny człowiek. Kibic numer jeden. Był na każdym meczu Górnika Polkowice. Kiedy zachorował, musiałem w każdy poniedziałek do niego przychodzić i zdawać relację z ostatniego spotkania – wspomina Piotr Wójcik, działacz sportowy Górnika Polkowice. – Jeżeli organizowaliśmy wigilię w klubie, ksiądz prałat zawsze przychodził. Udzielił też ślubu kilku zawodnikom. Mówią, że nie pozwolił, by zrobił to ktoś inny – dodaje.

Ksiądz Ludwik Kośmidek przez dekady był kapłanem Polkowic. Zmarł 28 marca 2020 r. w wieku 87 lat, mając na koncie 61 lat kapłaństwa. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk arcybiskupa Bolesława Kominka w 1959 roku. Do Polkowic trafił w 1984 roku. Pełnił funkcję dziekana dekanatu Polkowice. Od 2006 roku do dnia jego śmierci pozostał w polkowickiej parafii jako rezydent.

Na ile pozwalał mu na to wiek oraz stan zdrowia, brał udział w świętach kościelnych i nabożeństwach. Do końca życia bardzo sprawny intelektualnie, niedomagał prawie wyłącznie w sensie fizycznych możliwości ciała.

Przez lata bardzo związał się z Polkowicami, wielu z nas nie wyobraża sobie parafii św. Michała bez tego duszpasterza. 14 sierpnia 2020 roku o godzinie 19 polkowiczanie będą mogli symbolicznie pożegnać prałata Kośmidka i uczcić jego pamięć. Centrum Kultury w Polkowicach organizuje koncert muzyki poważnej w kościele św. Michała Archanioła. W programie utwory Chopina i Mozarta w wykonaniu Teresy Kaban (pianino) i Henryka Błażeja (flet).

Podczas koncertu obowiązuje reżim sanitarny:

– wejście na koncert będzie możliwe na pół godziny przed jego rozpoczęciem. Otwarte będzie główne wejście naprzeciwko ołtarza,
– ze względu na panujące obostrzenia do każdej wejściówki zostanie dołączona „Ankieta wstępnej kwalifikacji”, którą należy wypełnić i przekazać obsłudze przed wejściem na koncert,
– na widownię zostaną wpuszczone osoby, które posiadają wejściówkę, złożą poprawnie wypełnioną ankietę, poddadzą się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała, zdezynfekują ręce oraz będą zakrywać nos i usta w trakcie koncertu,
– po zakończeniu koncertu obsługa poprowadzi widzów do wyjścia

 

red. DRM
Tłumacz