fbpx

Kościół pw. św. Michała Archanioła

 

Najstarszy zabytek architektury sakralnej na terenie miasta. Zbudowany w 2 poł. XIV w. jak drewniana świątynia katolicka. Wielokrotnie przebudowywany. Obecny kształt zawdzięcza rozbudowie z końca XVII w., nadającej mu klasyczną barokową formę. Z tego okresu pochodzi także wieża dzwonna, a we wnętrzu – dwa obrazy z okresu kiedy Polkowice nawiedziła epidemia dżumy (1680). Są to: obraz wotywny w prezbiterium kościoła, będący apoteozą działań mieszkańców oraz podania się opiece św. Sebastiana w usunięciu zarazy z miasta, oraz ołtarz i obraz poświęcone św. Sebastianowi, patronowi osób zadżumionych, ulokowany w prawej nawie kościoła. Obecnie trwają starania władz samorządowych aby Stolica Apostolska nadała Polkowicom oficjalny patronat św. Sebastiana nad miastem.

 

 

Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube