XXIII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI „SREBRNA MUZA”

XXIII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI „SREBRNA MUZA”
Wydarzenie
fot. PCA

Już po raz 23. w Polkowicach odbędzie się Powiatowy Konkurs Recytatorski „Srebrna Muza” skierowany do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Polkowickiego.

Celem konkursu jest rozwijanie talentu recytatorskiego oraz kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na piękno poezji. Jury wyłoni zwycięzców w aż czterech kategoriach!

Zadaniem uczestników trzech pierwszych kategorii jest recytacja jednego wiersza dowolnego polskiego poety. Natomiast uczniowie klas VII–VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych mają za zadanie zaprezentować wybrany utwór Edwarda Stachury.

Prezentacje uczestników odbędą się w dniach 26-27 listopada 2019 r. w polkowickim Kinie. Kolejność występów i przybliżone godziny zostaną podane na stronie www.pca.pl do 22 listopada.

Karty zgłoszeniowe należy składać do 22 listopada 2019 r. w sekretariacie Polkowickiego Centrum Animacji (ul. Skalników 4, 59-101 Polkowice) lub na adres mailowy (srebrnamuza@pca.pl) – w tym przypadku oryginał karty z podpisem rodzica/opiekuna prawnego należy dostarczyć do PCA najpóźniej w dniu występu.

Regulamin oraz karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.pca.pl