fbpx

Jędrzychów, kościół parafialny pw. św. Bartłomieja

Świątynia wzmiankowana po raz pierwszy w 1366 r. Obecny kształt nadano jej w latach 1729-1736. Wieża przebudowana w roku 1883. Budowla jest orientowana, jednonawowa, z półkoliście wyodrębnionym prezbiterium. Od strony zachodniej posiada czworokątną wieżę z galerią zwieńczoną stożkowym dachem hełmowym. Kościół nakrywa dach dwuspadowy, na zakończeniu prezbiterium wieloboczny. We wnętrzu sklepienie kolebkowe z lunetami i murowana empora muzyczna w zakończeniu nawy. Wyposażenie świątyni w stylu późnobarokowym z połowy XVIII w. Należą do niego m.in. trzy ołtarze, ambona, kamienna chrzcielnica, prospekt organowy, balaski, pojedyncze obrazy i rzeźby. W murach obwodowych zachował się duży zespół płyt nagrobnych i epitafiów wykonanych w latach 1545-1623.

Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube