fbpx

„Glinianki”

Teren znany obecnie jako „Glinianki” do końca ostatniej wojny nazywano Petschel, od nazwy lasu w którym się znajdowało. Petschel powstało w pierwszej połowie XVIII w. jako miejsce pozyskiwania gliny na cegły. Na miejscu zbudowano także – nieistniejąca dziś – miejską cegielnię. W latach 20. ub. w. powstało tu miejsce wypoczynku dla mieszkańców Polkowic. Wytyczono aleje, postawiono ławki, nasadzono rzadkie gatunki roślin. Po wojnie miejsce nie było użytkowane, popadało w ruinę i zapomnienie. Od niedawna teren ten jest przywracany mieszkańcom, poprzez zainstalowanie tam wiat, ławek oraz miejsc na paleniska.

Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube