Adresy i telefony

 

Urząd Gminy Polkowice
ul. Rynek 1
59-100 Polkowice

tel. (076) 847 41 07
fax (076) 845 13 64

 

Skrzynka poczty elektronicznej właściwa do kontaktu z Urzędem Gminy Polkowice:

kancelaria@ug.polkowice.pl

 

Czas przyjmowania interesantów

  • w poniedziałek, środę i czwartek od godziny 7.30 do godziny 15.30
  • w wtorek od godziny 7.30 do godziny 17.00
  • w piątek od godziny 7.30 do godziny 14.00

Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Burmistrza bądź Zastępców Burmistrza w każdy wtorek w godzinach od 14:30 do 17:30.

 


NIP Urzędu Gminy: 692-00-03-980

Regon Urzędu Gminy: 000526682


NIP Gminy: 692-22-53-936

Regon Gminy: 390647618


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych
do Urzędu Gminy Polkowice


 


Jednostka Imię i nazwisko Nr telefonu
Burmistrz Łukasz Puźniecki  (76) 84 74 107
Z-ca Burmistrza
ds. Gospodarczych
Wojciech Marciniak  (76) 84 74 107
Z-ca Burmistrza
ds. Społecznych
Paweł Greń  (76) 84 74 107
Dyrektor Gabinetu Burmistrza
Pełnomocnik ds. Gminnego Banku Kadr
Mariola Szym czyk  (76) 84 74 107
Sekretarz Jadwiga Ignatowska – Zając  (76) 84 74 107
Skarbnik Katarzyna Gryś  (76) 84 74 157
Pełnomocnik Burmistrza ds.osób starszych i niepełnosprawnych (76) 84 74 155
Rzecznik Prasowy Roman Tomczak  (76) 84 74 134
Koordynator ds. pomocy publicznej Mariola Kurant (76) 84 74 199
Gminny Architekt Zieleni Elżbieta Kaczorowska (76) 84 74 191
Ispektor Ochrony Danych Natalia Boroń (76) 75 92 097

 

Jednostka Osoba kierująca Nr telefonu
Biuro Rady Miejskiej i Jednostek Pomocniczych Tomasz Sawicki (76) 75 92 096
Biuro Radców Prawnych Robert Kurowski (76) 84 74 163
Biuro Zamówień Publicznych Anna Romańska (76) 84 74 126
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych Elżbieta Gałek-Kapusta  (76) 84 74 167
Wydział Budżetu i Finansów Danuta Krawiec  (76) 84 74 136
Wydział Organizacyjno-Administracyjny Lilla Żelem  (76) 84 74 189
Wydział Spraw Obywatelskich Grażyna Greń  (76) 84 74 127
Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Anna Mikołajun (76) 74 96 000
Wydział Organizacji Pozarządowych Andrzej Zięcina (76) 84 74 151
Wydział Inwestycji, Remontów i Utrzymania Marzena Olejnik (76) 84 74 187
Wydział Oświaty i Kultury Alicja Kamecka  (76) 84 74 142
Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich Małgorzata Kalus-Chiżynska  (76) 84 74 195
Wydział Komunikacji Społecznej Konrad Kaptur  (76) 72 49 721
Wydział Planowania Przestrzennego,
Geodezji i Nieruchomości
Jolanta Brzózka (76) 72 46 786
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Bożena Wiśniewska  (76) 84 74 161
Gminne Centrum Zarządzania KryzysowegoSłużba bhp Grzegorz Kardyś  (76) 84 74 160
Portiernia – Informacja  (76) 84 74 146
Urząd Stanu Cywilnego Mariola Adamczyk-Felkel (76) 84 74 181
Wydział Mienia Gminy (76) 72 49 715
Wydział Informatyki Elżbieta Alt (76) 84-74-149