fbpx

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Gmina Polkowice zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Gminy Polkowice Strona internetowa Gminy Polkowice.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu występujących treści niedostępnych lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak i po części nieprawidłowe opisy alternatywne przy zdjęciach / grafikach,
 • niektóre skany dokumentów zostały zapisane jako zdjęcia, obrazki z rozszerzeniem JPG, które nie są dostępne dla czytników osób niewidomych.

Wyłączenia

 • materiały wideo oraz dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 • dokumenty, ogłoszenia, oświadczenia majątkowe, wnioski i interpelacje zgłaszane na sesjach Rady Miejskiej, petycje, które nie zostały wytworzone przez Urząd Gminy Polkowice,
 • dokumenty techniczne, których dostosowanie do dostępności cyfrowej nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony,
 • Focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • Możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Data sporządzenia deklaracji

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2019-09-01

Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół pracowników Urzędu Gminy Polkowice oraz koordynatora ds. dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawach dostępności:

Małgorzata Konieczyńska

e-mail: koordynator@gmina.polkolwice.pl

telefon: 76 847 41 12

 

Skargi I odwołania

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • Opis na czym polega problem oraz wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie terminów zgłoszenia oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę.

Ewentualne skargi należy kierować do Urzędu Gminy Polkowice:

 • pisemnie na adres: Urząd Gminy Polkowice, Rynek 1, 59-100 Polkowice bądź bezpośrednio w kancelarii pokój numer 10 w budynku Ratusza w godzinach:

– poniedziałek, środa, czwartek od 7,30 do 15,30

– wtorek od 7,30 do 17,00

– piątek do 7,30 do 14,00.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ratusz – Rynek 1

Budynek 5 kondygnacyjny z windą. Do budynku prowadzą 3 wejścia, z których 2 są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do wejścia głównego prowadzą schody. Kancelaria znajduje się na parterze budynku po lewej stronie od wejścia głównego. W Kancelarii znajduje się pętla indukcyjna. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami. Pomieszczenia nr 15-18 na parterze, 117-125 na I piętrze, 213 i 2014 na II piętrze oraz 303 na III piętrze są niedostępne dla osób poruszających się na wózkach (schody); w celu załatwienia sprawy należy udać się do kancelarii pokój 10, gdzie przywołany zostanie właściwy pracownik merytoryczny. W holu głównym po lewej stronie znajduje się elektroniczna tablica ogłoszeń. W jej prawym górnym rogu znajduje się kod QR dla osób, które korzystają z czytników ekranowych. Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem przewodnikiem lub asystentem. W budynku znajduje się materac ewakuacyjny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego – Rynek 12

Budynek 4 kondygnacyjny bez windy. Do budynku prowadzi 1 wejście dla interesantów, które dostępne jest dla osób ze szczególnymi potrzebami. Sala ślubów znajduje się na parterze budynku przy wejściu, natomiast biura na 1 i 2 piętrze. Przy wejściu do budynku umieszczony jest dzwonek przywołujący pracownika. W budynku brak jest pętli indukcyjnej. Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem przewodnikiem lub asystentem. W budynku znajduje się materac ewakuacyjny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Budynek – Rynek 17-18 i 19

Budynek 5 kondygnacyjny bez windy. Do budynku prowadzą 2 wejścia dla interesantów, z których 1 od strony Rynek 17-18 jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Od strony Rynek 19 budynek jest niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami (schody). Przy obydwu wejściach do budynku umieszczony jest dzwonek przywołujący pracownika. W budynku brak jest pętli indukcyjnej. Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem przewodnikiem lub asystentem. W budynku znajduje się materac ewakuacyjny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Budynek – Górna 2

Budynek 5 kondygnacyjny z windą do 2 piętra. Do budynku prowadzi 1 wejście, które dostępne jest dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przy wejściu do budynku umieszczony jest dzwonek przywołujący pracownika. W budynku na każdym piętrze na wyjątkiem 3 znajdują się toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pomieszczenia 302 i 303 na III piętrze są niedostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (schody). W budynku brak jest pętli indukcyjnej. Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem przewodnikiem lub asystentem. W budynku znajduje się materac ewakuacyjny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Budynek – Rynek 30

Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze. Do budynku prowadzi 1 wejście dla interesantów, które dostępne jest dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przy wejściu do budynku umieszczony jest dzwonek przywołujący pracownika. Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem przewodnikiem lub asystentem.

 

Lokalizacja miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

 • Ulica Targowa – 2 miejsca
 • Ulica Browarna – 1 miejsce
 • Ulica Słowiańska – 1 miejsce
 • Ulica Głogowska – 1 miejsce
 • Ulica Gdańska – 2 miejsca
 • Ulica Leśna – 1 miejsce.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej

Wszystkie budynki zlokalizowane są w obrębie rynku. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się przy ulicy 3-go Maja na wysokości Parku Miejskiego.

Informacje dodatkowe

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeśli potrzebujesz skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego (lub innego tłumacza) powinieneś zawiadomić o tym Urząd, za pośrednictwem formularza Zgłoszenie chęci skorzystania z usług tłumacza do 3 dni roboczych przed wizytą. Tłumacz języka migowego jest bezpłatny dla osób z niepełnosprawnością.

Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube