Atak zamiast solidarności

W 2019 roku szef polkowickiego samorządu przyznał nagrody uznaniowe poszczególnym pracownikom na kwotę 130 tys. zł. Jest to kwota zdecydowanie inna niż podał portal.

Autor tekstu wliczył do powyższej kwoty nagród uznaniowych środki przyznane wszystkim pracownikom z okazji świąt, jak to czyni wiele zakładów pracy czy odpraw emerytalnych.

Priorytetem obecnych władz gminy jest racjonalizacja wydatków oraz ich transparentność. W tym miejscu nadmienić warto, że wysokość nagród w 2018 roku, przyznanych przez byłego już burmistrza Wiesława Wabika była wyższa o blisko 600 tysięcy zł.

Z przykrością musimy stwierdzić, że w dobie zaangażowania się władz gminy w walkę z epidemią koronawirusa i ogromnej solidarności, jaką wykazują wobec siebie mieszkańcy Polkowic, pojawiają się informacje, których cel jest dla nas niezrozumiały.

Jednocześnie informujemy, iż Gmina Polkowice współpracowała z portalem e-legnickie.pl w 2019 roku. W związku z wprowadzanymi oszczędnościami podjęliśmy decyzję o jej zakończeniu z końcem grudnia 2019 r.