fbpx

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

To jedyna w Polsce uczelnia wyższa w całości należąca do samorządu lokalnego. Powstała w styczniu 2002 r. jako Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i techniki (DWSPiT) W 2016 r. DWSPiT połączyła się z Uczelnią Zawodową Zagłębia Miedziowego w Lubinie, w wyniku czego powstała Uczelnia Jana Wyżykowskiego z siedzibą w Polkowicach i Wydziałem Zamiejscowym w Lubinie. W skład Uczelni Jana Wyżykowskiego wchodzą trzy wydziały. Uczelnia kształci kilka tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych. Oferuje im jedenaście kierunków kształcenia, po których ukończeniu absolwenci mogą uzyskać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube