fbpx

Kościół pw. św. Barbary

Zbudowany w poł. XVIII w. jako świątynia ewangelicka. Wieża kościoła pochodzi z 1828 r. Po II wojnie światowej budynek został opuszczony i zrujnowany. Odbudowany w latach 1975-79, jako kościół filialny parafii pw. św. Michała Archanioła. Kościołowi nadano wówczas wezwanie św. Barbary, patronki górników. W czasie stanu wojennego w grudniu 1981 r., po spacyfikowaniu przez oddziały ZOMO kopalń Rudna Gł. i Rudna Zach., w kościele tym schroniło się przed represjami kilkuset górników. O tych wydarzeniach przypomina coroczny memoriał sportowy – Bieg ks. Jerzego Gniatczyka. Ks. Gniatczyk był w 1981 r. proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła i to on udzielił schronienia górnikom ściganym przez zomowców. Wewnątrz, w lewej części ołtarza głównego, znajduje się figura św. Barbary, patronki górników.

Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube