fbpx

Adresy i telefony

Urząd Gminy Polkowice
ul. Rynek 1
59-100 Polkowice

tel. 76 847 41 07
fax 76 845 13 64

 

Skrzynka poczty elektronicznej właściwa do kontaktu z Urzędem Gminy Polkowice:

kancelaria@gmina.polkowice.pl

 

Czas przyjmowania interesantów

  • w poniedziałek, środę i czwartek od godziny 7.30 do godziny 15.30
  • w wtorek od godziny 7.30 do godziny 17.00
  • w piątek od godziny 7.30 do godziny 14.00

Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Burmistrza bądź Zastępców Burmistrza w każdy wtorek w godzinach od 14:30 do 17:30.

 


NIP Urzędu Gminy: 692-00-03-980

Regon Urzędu Gminy: 000526682


NIP Gminy: 692-22-53-936

Regon Gminy: 390647618


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych
do Urzędu Gminy Polkowice


 


Jednostka Imię i nazwisko Nr telefonu
Burmistrz Łukasz Puźniecki 76 84 74 107
Z-ca Burmistrza ds. Partycypacji Obywatelskiej Krzysztof Nester 76 84 74 107
Sekretarz Jadwiga Ignatowska – Zając 76 84 74 107
Skarbnik Katarzyna Gryś 76 84 74 107
Rzecznik Prasowy Roman Tomczak 76 84 74 134
Pełnomocnik ds. nadzoru właścicielskiego
i pomocy publicznej
Mariola Kurant 76 84 74 199
Gminny Architekt Zieleni Elżbieta Kaczorowska 76 72 49 715
Inspektor Ochrony Danych Piotr Leśniewicz 667 941 610
Zastępca Inspektora Ochrony Danych Stanisław Rozwadowski 728 706 901

 

 

Jednostka Osoba kierująca Nr telefonu
Biuro Rady Miejskiej Anna Pełechaty 76 847 41 33
Biuro Radców Prawnych Hadrian Bucyk 76 84 74 163
Wydział Inwestycji, Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych Renata Napieralska 76 84 74 192
Referat Inwestycji Tomasz Duszyński 76 72 49 711
Referat Zamówień Publicznych Anna Romańska 76 84 74 126
Referat Rozwoju Gminy Elżbieta Gałek-Kapusta 76 84 74 167
Wydział Finansowo-Księgowy Magdalena Andrejczyn 76 84 74 136
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Anna Zając 76 84 74 111
Wydział Organizacyjno-Administracyjny Lilla Żelem 76 84 74 189
Wydział Spraw Obywatelskich Agnieszka Ziółkowska-Szczupak 76 84 74 127
Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Bożena Maciejowska 76 74 96 000
Wydział Promocji, Turystyki i Komunikacji Społecznej Krzysztof Kaczanowski 76 7249720
Wydział Komunalny Marzena Olejnik 76 84 74 187
Wydział Oświaty i Kultury Alicja Kamecka 76 84 74 142
Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich Małgorzata Kalus-Chiżynska 76 84 74 195
Wydział Sportu i Inicjatyw Lokalnych Andrzej Zięcina 76 72 49 716
Wydział Planowania Przestrzennego,
Geodezji i Nieruchomości
Krzysztof Soliwoda 76 72 46 788
Audytor Wewnętrzny Bożena Bielak 76 84 74 161
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Służba BHP
Grzegorz Kardyś 76 84 74 160
Portiernia – Informacja 76 84 74 107
Urząd Stanu Cywilnego Mariola Adamczyk-Felkel 76 84 74 191
Wydział Informatyki Marcin Szydłowski 76 84 74 149
Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube